Засідання Вченої ради ННЦ «ІҐА» та Центральної ради ГО «УТҐА»

2 грудня 2022 р. на онлайн платформі ZOOM відбулося засідання Вченої ради Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» та Центральної ради Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків», присвячене Всесвітньому Дню ґрунтів.

В засіданні взяли участь провідні вчені-ґрунтознавці України, голови обласних відділень ГО «УТГА». Дніпропетровське відділення представляв його голова, завідувач кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Вадим Горбань.

В привітальному слові Святослав Балюк, академік НААН, керівник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Генеральний секретар Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків», привітав учасників засідання з Всесвітнім Днем ґрунтів та окреслив регламент проведення заходу.

Павло Кулинич, доктор юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрНУ, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України представив доповідь «Правові питання відновлення ґрунтового покриву в Україні, порушеного воєнними діями», в якій детально розглянув особливості актуальних законодавчих засад в сфері відновлення та збереження земельних ресурсів України.

Доповідь «Стале управління ґрунтовими ресурсами як основа продовольчої безпеки: глобальні тренди, національні виклики, перспективи» представив Анатолій Кучер, доктор. екон. наук, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, в якій автором представлено розроблену логічно-смислову модель систем принципів сталого управління ґрунтовими ресурсами сільськогосподарських угідь на різних ієрархічних рівнях.

Вадим Соловей, кандидат с.-г. наук,  ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» представив доповідь «Історично-генетичні особливості ґрунтів регіонів бойових дій», в якій детально розглянув генетичні особливості ґрунтів, які найбільш постраждали від бойових дій на території України внаслідок військової агресії рф. Зокрема зазначено, що найбільша площа руйнувань ґрунтового покриву припадає на чорноземи звичайні.

У доповіді «Особливості структури та функціонування  національної ґрунтово-інформаційної системи», яку представив Віталій Лебедь, кандидат біол. наук, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», висвітлено особливості методології роботи Українського ґрунтового інформаційного центру, який створено на базі ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

Аркадій Левін, координатор міжнародної діяльності ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», заступник координатора співробітництва України  з Глобальним ґрунтовим партнерством (ФАО) планував представити доповідь «Напрями міжнародного співробітництва українських ґрунтознавців», однак внаслідок проблем із зв’язком дану доповідь представив Анатолій Кучер, доктор. екон. наук, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Окреслено перспективи та пропозиції щодо участі українських ґрунтознавців у міжнародних заходах 2023 р.

Юрій Дмитрук, доктор біол. наук, професор, президент Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» в доповіді «Організаційні питання щодо проведення чергового ХІІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України» запропонував провести черговий з’їзд ГО «УТГА» влітку 2023 року на базі Подільського державного університету у м. Кам’янець-Подільський.

Наприкінці, під час обговорення доповідей та підведення підсумків  заходу було прийнято рішення про повернення до питання часу проведення з’їзду ГО «УТГА» після завершення дії воєнного стану в Україні. Також відзначили існуючі проблеми в підготовці кваліфікованих ґрунтознавців в системі вищої освіти України і запропонували інтенсифікувати питання щодо відкриття нових освітніх програм для підготовки відповідних спеціалістів.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *