В. А. Горбань

Горбань Вадим Анатолійович

кандидат біологічних наук, доцент

Народився 08.10.1984 р. у м. Дніпропетровськ.
У 2006 році закінчив Дніпропетровський національний університет, біолого-екологічний факультет, за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» (диплом магістра з відзнакою).
У 2006 році працював у Науково-дослідному інституті біології ДНУ на посаді інженера ІІІ категорії.
З вересня 2006 року навчався в денній аспірантурі при кафедрі геоботаніки, ґрунтознавства та екології.
Протягом травня–червня 2008 р. проходив наукове стажування в Міжнародному університеті Андалузії (м. Баєза, Іспанія).
З вересня 2008 року працював на посаді асистента кафедри.
У січні 2012 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Екологічна роль еолово-ґрунтових відкладів у формуванні едафотопів лісових культурбіогеоценозів степової зони України» (науковий керівник – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор А. П. Травлєєв).
З вересня 2012 року працював на посаді доцента кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології.
У лютому 2014 року отримав вчене звання доцента кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології.
З грудня 2019 року дотепер працює завідувачем кафедри геоботаніки, грунтознавства та екології.
Викладає дисципліни: «Загальна екологія», «Екологія», «Вступ до фаху», «Стратегічна екологічна оцінка», «Екологічна освіта та виховання учнів» та ін.
Автор 1 монографії, розділів 3 колективних монографій, 7 методичних вказівок, понад 60 статей та понад 70 тез.
Напрямок наукових досліджень: екологічна фізика та генезис ґрунтів лісових біогеоценозів степової зони України, ерозія ґрунтів та їх охорона, вплив лісових насаджень на властивості степових ґрунтів.
Є відповідальним секретарем наукових фахових журналів «Екологія та ноосферологія», «Ґрунтознавство», заступником головного редактора збірника «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель, вченим секретарем Наукової ради Національної академії наук України з проблем ґрунтознавства.
Є членом Науково-технічної ради ДНУ ім. О. Гончара, членом наукового комітету та координатором напряму «Екологія та Космос» Наукових читань «Дніпровська орбіта», координатором науково-практичного напряму «Екологія. Космічна біомедицина та психологія» Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Людина і Космос»,  членом журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (обласний рівень), членом журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (обласний рівень), членом журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (обласний рівень).
У 2014-2022 рр. був науковим керівником Студентського наукового товариства ДНУ ім. О. Гончара.
У 2016-2021 рр. був членом секції «Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування» Експертної ради Міністерства освіти і науки з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у ВНЗ та НУ, що належать до сфери управління МОН.
У грудні 2016 року став переможцем обласного конкурсу проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» за розробку проекту «Розробка протиерозійних заходів з метою охорони ґрунтів та підвищення їх родючості в умовах Верхньодніпровського району Дніпропетровської області».
Наприкінці 2017 р. колективом під керівництвом В. А. Горбаня було підготовлено науковий проект, який керівництвом компанії ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» та Національним Журі 4-го міжнародного конкурсу «The Quarry Life Award 2018» було відібрано до участі у фіналі конкурсу за Науковим напрямком. За підсумками конкурсу (у листопаді 2018 р.) колектив посів перше місце.
У грудні 2018 р. став переможцем конкурсу «Премія Дніпропетровської обласної ради» у категорії «Досягнення в науковій та педагогічній діяльності».
У травні 2019 р. відзначений грамотою Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
У грудні 2021 р. відзначений подякою Міністерства освіти і науки України за проведення експертизи проєктів, проміжних та анотованих звітів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених.
У березні 2023 р. нагороджений грамотою департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації за багаторічну плідну працю у справі розвитку та підтримки обдарованої учнівської молоді Дніпропетровщини та підготовку переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Контактна інформація:
e-mail: vad01@ua.fm
https://orcid.org

https://www.scopus.com

https://publons.com

https://scholar.google.com.ua

https://www.researchgate.net

Основні публікації:
Монографії:
Gorban V. (2021) Robinia Pseudoacacia and Quercus Robur Plantations Change the Physical Properties of Calcic Chernozem. In: Dmytruk Y., Dent D. (eds) Soils Under Stress. Springer, Cham. Pp 95-103. PDF
Горбань В. А. Еолово-ґрунтові відклади та їх вплив на формування едафотопів лісових культурбіогеоценозів степової зони України. – Дніпро: Свідлер А.Л., 2017. – 200 с. PDF
Горбань В. А. Фізичні властивості ґрунтів та підстилок лісових біогеоценозів степової зони України // Біогеоценологічні дослідження лісів степової зони України. – Дніпро: Вид-во «Свідлер А.Л.», 2016. – С. 142-154. PDF
Горбань В. А. Використання прилеглих до будинку ґрунтів та субстратів для підтримання теплового балансу будівель // Ключі до успішного енергозбереження. Почни з себе! – Дніпропетровськ: Моноліт, 2008. – С. 132-151.
Статті:

Gorban, V., Huslystyi, A., 2023. Changes in selected properties of Calcic Chernozem due to cultivation of Robinia pseudoacacia and Quercus robur. Folia Oecologica, 50 (2): 196–203. PDF

Барановський Б. О., Жихарєва А. В., Горбань В. А. Аналіз екофлористичного різноманіття родини Роасеае лісових біогеоценозів північного степового Придніпров`я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2022. – Т. 51. – С. 17-28. PDF

Гуслистий А. О., Горбань В. А. Кольорові показники як параметри прогнозування умісту органічного вуглецю у ґрунтах // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2022. – Т. 51. – С. 86-93. PDF

Горбань В. А. Вплив штучних лісонасаджень Robinia pseudoacacia L. та Quercus robur L. на гранулометричний склад чорноземів звичайних // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2022. – Т. 51. – С. 42-51. PDF

Горбань В. А. Вплив штучних лісових насаджень на діелектричну проникність та електрофізичні показники чорноземів південних // Екологія та ноосферологія. – 2021. – 32(2). – С. 77-81. PDF

Якуба М. С., Горбань В. А. Історичні аспекти створення та особливості  функціонування полезахисних насаджень степової зони України // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2021. – Вип. 50. – С. 33-43. PDF

Gorban V., Huslystyi A., Recio Espejo J. M., Bilova N.: Prediction of SOC in Calcic Chernozem in the steppe zone of Ukraine using brightness and colour indicators. Ekológia (Bratislava), Vol. 40, No. 4, p. 325–336, 2021. PDF

Горбань В. А., Якуба М. С., Гуслистий А. О. Вплив лісової рослинності на колір, відбивну здатність та вміст гумусу в ґрунтах байраків північного варіанта степової зони України // Екологія та ноосферологія. – 2021. – 32(1). – С. 28-34. PDF

Горбань В. А. Особливості теплофізичних властивостей грунтів байрачних біогеоценозів південного варіанту степової зони України // // Екологія та ноосферологія. – 2020. – 31 (2). – С. 82–86. PDF

Recio Espejo, J. M., Kotovych, O. V., Díaz del Olmo, F., Gorban, V. A., Cámara Artigas, R., Masyuk, O. M., Borja Barrera, C. (2020). Palaeoecological aspects of an Ukrainian Upper Holocene chernozems. Ecology and Noospherology, 31(2), 59–64. PDF

Горбань В. А. Природна радіоактивність грунтів байрачних біогеоценозів північного варіанту степової зони України // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2020. – Вип. 49. – С. 58–66. PDF

Горбань В. А., Купцова К. С., Острянин Н. С., Тетюха О. Г. Особливості структурно-агрегатного складу едафотопів байрачних лісів південного варіанта степової зони України // Екологія та ноосферологія. – 2020. – 31 (1). – С. 16–22. PDF

Gorban V., Huslystyi A., Kotovych O., Yakovenko V.: Changes in physical and chemical properties of Calcic chernozem affected by Robinia pseudoacacia and Quercus robur plantings. Ekológia (Bratislava), Vol. 39, No. 1, p. 27–44, 2020. PDF

Gorban V. A. Electrophysical indicators and dielectric constant of soils of the northern natural forests of the steppe zone of Ukraine // Fundamental and Applied Soil Science. – 2019. – 19(2). – Р. 45-50. PDF

Горбань В. Вплив штучних лісонасаджень на електрофізичні показники чорнозему звичайного // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2019. – Вип. 81. – С. 76-85. PDF

Горбань В. А., Болобан А. О. Особливості структурно-агрегатного складу чорноземів звичайних під степовою та лісовою рослинністю // Екологія та ноосферологія. – 2019. – 30(2). – С. 74-79. PDF

Горбань В. А., Хмеленко О. В., Гуслистий А. О., Тетюха О. Г. Вплив лісової рослинності на колір, відбивну здатність та вміст гумусу в чорноземах звичайних // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2019. – Вип. 48. – С. 25-37. PDF

Gorban V. A. Soil thermal properties of forest biogeocenoses in steppe zone as a diagnostic indicator of their soil genesis // Fundamental and Applied Soil Science. – 2019. – 19(1). – Р. 26-30. PDF

Горбань В. А. Вплив штучних лісових насаджень на теплофізичні властивості чорноземів звичайних // Екологія та ноосферологія. – 2019. – 30(1). – С. 33-38. PDF

Горбань В. А. Діагностичне значення фізичних властивостей ґрунтів лісових біогеоценозів степової зони України // Екологія та ноосферологія. – 2018. – 29(2). – С. 83-88. PDF
Voronkova, Y. S., Voronkova, O. S., Gorban, V. A., & Holoborodko, K. K. (2018). Oxidative stress, reactive oxygen species, antioxidants: a review // Екологія та ноосферологія. – 2018. – 29(1). – С. 52-55. PDF
Горбань В. А., Гуслистий А. О. Деякі особливості впливу насаджень Robinia pseudoacacia L. на ґрунти в посушливих умовах // Екологія та ноосферологія. – 2018. – 29(1). – С. 47-51. PDF
Масюк О. М., Горбань В. А. Особливості гумусонакопичення в техноземах під тополевими насадженнями в умовах Західного Донбассу // Ґрунтознавство. – 2017. – Т. 18, № 3-4. – С. 57-66. PDF
Marenkov O., Holoborodko K., Voronkova Y., Gorban V. Effect of zinc and cadmium ions on histostructure of antennal glands of marbled crayfish Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Decapoda) // Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. – 2017. – 17 (2). – Р. 219-224. PDF
Горбань В. А., Гуслистий А. О., Мандригеля М. В., Погрібняк В. О. Вплив лісової рослинності на діелектричну проникність та електрофізичні показники чорноземів // Ґрунтознавство. – 2017. – Т. 18, № 1-2. – С. 38-45. PDF
Маренков О. М., Голобородько К. К., Воронкова Ю. С., Горбань В. А. Особливості гістологічної адаптації мармурових раків (Decapoda) до різних концентрацій кадмію в умовах модельного експерименту // Екологія та ноосферологія. – 2017. – Т. 28, № 3-4. – С. 37-44. PDF
Горбань В. А. Фізичні властивості ґрунтів як складова характеристики лісорослинних умов степової зони України // Екологія та ноосферологія. – 2017. – Т. 28, № 1-2. – С. 96-104. PDF
Горбань В. А. К методике изучения диэлектрической проницаемости почв (на примере почв байрачных лесов северного варианта степной зоны Украины) // Ґрунтознавство. – 2016. – Т. 17, № 3-4. – С. 90-97. PDF
Горбань В. А. Роль структуры в обеспечении биогеоценотических функций почв // Екологія та ноосферологія. – 2016. – Т. 27, № 3-4. – С. 89-96. PDF
Воронкова Ю. С., Голобородько К. К., Маренков О. М., Горбань В. А. Проблема дослідження оксидативного стресу у біологічних дослідженнях // Питання біоіндикації та екології. – Вип. 21, № 1. – С. 51-65. PDF
Holoborodko K. K.,  Marenkov O. M.,  Gorban V. A.,  Voronkova Y. S. The problem of assessing the viability of invasive species in the conditions of the steppe zone of Ukraine // Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology. – 2016. – 24(2). – P. 466-472. PDF
Горбань В. А., Стригіна Т. А., Мандригеля М. В. Особливості структурно-агрегатного складу чорноземів лісових байраку Глибокого // Ґрунтознавство. – 2016. – Т. 17, № 1-2. – С. 65-73. PDF
Горбань В. А. Экологическая физика почв как раздел экологического почвоведения // Екологія та ноосферологія. – 2015. – Т. 26, № 3-4. – С. 96-105. PDF
Горбань В. А., Макалей З. А. Роль физико-химических и физических исследований при лесной рекультивации в условиях степной зоны Украины // Ґрунтознавство. – 2013. – Т. 14, № 1-2. – С. 102-109. PDF
Горбань В. А., Беркар А. О. Природна радіоактивність лісополіпшених едафотопів Присамар’я Дніпровського // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Вип. 42. – Д. : ДНУ, 2013. – С. 77-82. PDF
Горбань В. А. Еколого-фізичні властивості імпульверизаційно-ґрунтового матеріалу лісових культурбіогеоценозів Присамар’я Дніпровського // Екологія та ноосферологія. – 2013. – Т. 24, № 1-2. – С. 49-59. PDF
Горбань В. А. Фізико-хімічні властивості еолових відкладів та едафотопів лісових культурбіогеоценозів Асканії-Нова // Ґрунтознавство. – 2012. – Т. 13, № 3-4. – С. 32-39. PDF
Горбань В. А., Михайліченко О. О. Фізичні властивості еолово-ґрунтових відкладів та похованих чорноземів приазовських лісових культурбіогеоценозів Приазов’я // Ґрунтознавство. – 2012. – Т. 13, № 1-2. – С. 31-37. PDF
Горбань В. А. Фізико-хімічні властивості еолово-ґрунтових відкладів лісових культурбіогеоценозів Присамар’я Дніпровського // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Вип. 41. – Д. : ДНУ, 2012. – С. 38-43. PDF
Горбань В. А., Стрижак О. В. Особливості мікроморфологічної будови еолово-ґрунтових відкладів та едафотопів лісових культурбіогеоценозів Приазов’я // Ґрунтознавство. – 2011. – Т. 12, № 3-4. – С. 61-68. PDF
Горбань В. А., Стрижак О. В. Лісознавчі дослідження мікроморфології еолових відкладів у лісових культурбіогеоценозах Присамар’я Дніпровського // Екологія та ноосферологія. – 2011. – Т. 22, № 3-4. – С. 109-118. PDF
Горбань В. А. Особенности влияния эолово-почвенных отложений на свойства лесоулучшенных почв полезащитных лесополос степной зоны Украины // Екологія та ноосферологія. – 2011. – Т. 22, № 1-2. – С. 64-68. PDF
Горбань В. А. Екологічна зумовленість фізичних властивостей еолово-ґрунтових відкладів полезахисних лісосмуг Асканії-Нова // Вісті Біосферного заповідника Асканія-Нова. – 2010. – Т. 12. – С. 89-95. PDF
Горбань В. А., Горбань А. А. Теплофізичні властивості еолово-ґрунтових відкладів полезахисних лісосмуг степової зони України // Ґрунтознавство. – 2010. – Т. 11, № 1-2. – С. 53-60. PDF
Горбань В. А. Природна бета-активність еолово-ґрунтових відкладів полезахисних лісосмуг степової зони України // Ґрунтознавство. – 2010. – Т. 11, № 3-4. – С. 67-73. PDF
Горбань В. А. Фізичні властивості лісових ґрунтів степової зони України: підсумки 60-річних досліджень Комплексної експедиції Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2009. – Вип. 38. – С. 95-99. PDF
Нецветов М. В., Горбань В. А. Экспериментальная модель вибрационного перемещения частиц в черноземе лесном // Ґрунтознавство. – 2009. – Т. 10, № 3-4 (15). – С. 42-49. PDF
Горбань В. А. Екологічна роль фізичних властивостей однорічних еолових відкладів лісових культурбіогеоценозів Асканії-Нова // Вісті Біосферного заповідника Асканія-Нова. – 2009. – Т. 11. – С. 104-111. PDF
Горбань В. А. Вплив еолово-ґрунтових відкладів на компоненти та структурні елементи лісових культурбіогеоценозів степової зони України // Ґрунтознавство. – 2009. – Т. 10, № 1-2 (14). – С. 90-94. PDF
Білова Н. А., Горбань В. А. Типологія лісорослинних умов та лісів степової зони // Ґрунтознавство. – 2009. – Т. 10, № 1-2 (14). – С. 5-13. PDF
Горбань В. А. Особливості впливу еолових відкладів на лісорослинні умови степової зони України // Екологія та ноосферологія. – 2008. – Т. 19, № 3-4. – С. 83-87. PDF
Горбань В. А. Особливості класифікації еолових відкладів лісових культурбіогеоценозів степової зони України // Ґрунтознавство. – 2008. – Т. 9, № 3-4 (13). – С. 186-189. PDF
Горбань В. А. Співвідношення екологічних функцій ґрунтів та їх екологічних властивостей // Ґрунтознавство. – 2008. – Т. 9, № 1-2 (12). – С. 124-127. PDF
Горбань В. А. Екологічні властивості ґрунтів: теоретичні аспекти // Екологія та ноосферологія. – 2007. – Т. 18, № 3-4. – С. 53-60. PDF
Горбань В. А., Горбань А. А. Исследование теплофизических свойств почвы методом импульсного нагрева // Ґрунтознавство. – 2007. – Т. 8, № 3-4. – С. 95-99. PDF
Горбань В. А. Опірність здавлюванню ґрунтів: методика дослідження та екологічне значення // Ґрунтознавство. – 2007. – Т. 8, № 1-2. – С. 101-104. PDF
Горбань В. А. Екологічна зумовленість фізико-механічних властивостей чорноземних ґрунтів Присамарського біосферного стаціонару // Екологія та ноосферологія. – 2007. – Т. 18, № 1-2. – С. 64-67. PDF
Горбань В. А. Зв’язок водопроникності ґрунтів з іншими їхніми фізичними властивостями у лісових угрупованнях Присамар’я // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 43. – С. 161-165. PDF
Горбань В. А. Фізичний стан ґрунтів як екологічний фактор // Ґрунтознавство. – 2006. – Т. 7, № 3-4. – С. 102-111. PDF
Методичні роботи:
Горбань В. А. Лабораторний практикум із курсу «Загальна екологія та неоекологія». – Дніпро: РВВ ДНУ, 2021. – 28 с.
Горбань В. А., Яковенко В. М., Котович О. В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методи біогеоценологічних досліджень». – Дніпро: РВВ ДНУ, 2021. – 16 с.
Яковенко В. М., Горбань В. А., Котович О. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Ландшафтна екологія». – Дніпро: РВВ ДНУ, 2021. – 16 с.
Котович О. В., Горбань В. А., Яковенко В. М. Спецпрактикум із курсу «Діагностика та оптимізація стану ґрунтів». – Дніпро: РВВ ДНУ, 2021. – 16 с.
Травлєєв А. П., Горбань В. А., Котович О. В. Лабораторний практикум із курсу «Загальна екологія та неоекологія». – Дніпропетровськ: ДНУ, 2013. – 16 с.
Травлєєв А. П., Котович О. В., Горбань В. А. Лабораторний практикум зі спецкурсу «Ґрунтово-геоботанічне картографування з основами землевпорядкування». – Дніпропетровськ: ДНУ, 2013. – 16 с.
Горбань В. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу «Ґрунтознавство». – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2011. – 16 с.
Інші публікації:
Травлєєв А. П., Горбань В. А. Волощук М. Д. Ерозія ґрунтів України: еволюція теорії та практики / М. Д. Волощук, Н. І. Петренко, С. В. Яценко. – К. : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 325 с. // Ґрунтознавство. – 2015. – Т. 16, № 1-2. – С. 102-106.
Горбань В. А. Короткі підсумки роботи Наукової Ради з проблем ґрунтознавства Відділення загальної біології Національної академії наук України у 2014 році // Ґрунтознавство. – 2014. – Т. 15, № 3-4. – С. 118-130.
Травлєєв А. П., Горбань В. А. Оновлений склад Наукової Ради з проблем ґрунтознавства Національної академії наук України // Ґрунтознавство. – 2014. – Т. 15, № 1-2. – С. 5-16.
Травлеев А. П., Горбань В. А. Лисецкий Ф. Н. Современные проблемы эрозиоведения / Ф. Н. Лисецкий, А. А. Светличный, С. Г. Черный. – Белгород : Константа, 2012. – 456 с. // Ґрунтознавство. – 2013. – Т. 14, №  3-4. – С. 120-124.
Травлеев А. П., Горбань В. А. Теории и методы физики почв / Под ред. Е. В. Шеина и Л. О. Карпачевского. – М. : «Гриф и К», 2007. – 616 с. // Ґрунтознавство. – 2012. – Т. 13, № 1-2. – С. 124-129.
Горбань В. А. Ломакіна О. П. Вимір духовної краси. – Д. : Гамалія, 2011. – 56 с. // Екологія та ноосферологія. – 2012. – Т. 23, № 1-2. – С. 125-126.
Травлєєв А. П., Горбань В. А. Про Наукову Раду з проблем ґрунтознавства Національної академії наук України // Екологія та ноосферологія. – 2010. – Т. 21, № 1-2. – С. 123-128.
Травлєєв А. П., Горбань В. А. Про Наукову Раду з проблем ґрунтознавства Національної академії наук України // Ґрунтознавство. – 2009. – Т. 10, № 3-4 (15). – С. 137-141.
Горбань В. А. Особливості впливу пилових бур на навколишнє середовище в умовах степової зони України // Наукові читання «Дніпровська орбіта – 2008»: Збірник доповідей. – Д.: НЦАОМ, 2008. – С. 99-104.
Іванько І. А., Горбань В. А., Чернишенко В. С. «Типологія лісів степової зони. Біорізноманіття та охорона» – Друга міжнародна наукова конференція в Дніпропетровському національному університеті // Екологія та ноосферологія. – 2007. – Т. 18, № 3-4. – С. 142-149.
Горбань В. А., Іванько І. А., Чернишенко В. С. «Проблеми лісової рекультивації порушених земель України» – Міжнародна наукова конференція в Дніпропетровському національному університеті // Екологія та ноосферологія. – 2007. – Т. 18, № 1-2. – С. 177-182.
Горбань В. А., Іванько І. А., Чернишенко В. С. «Проблеми лісової рекультивації порушених земель України» – Міжнародна наукова конференція в Дніпропетровському національному університеті // Ґрунтознавство. – 2007. – Т. 8, № 1-2. – С. 153-158.
Стиральная машина для прачечной https://krebe-tippo.com.ua/washer-extractors/front-load-washer-extractors/