Наукові журнали

На кафедрі геоботаніки, грунтознавства та екології видається 3 наукових фахових журнали:

«Екологія та ноосферологія» є першим екологічним журналом в Україні. Мета видання – висвітлення актуальних проблем екології та ноосферології, а також шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, консолідації інтелектуального та наукового потенціалу в інтересах екології, охорони навколишнього середовища, здоров’я і життя людини. Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 21907-11807ПР від 23 лютого 2016 року (перереєстрація). Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 журнал «Екологія та ноосферологія» включено  до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань Українив яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.
Сайт журналу — https://en.dp.ua

«Fundamental and Applied Soil Science (Gruntoznavstvo, Грунтознавство)» є першим та єдиним ґрунтовим журналом в Україні. Мета видання – висвітлення актуальних проблем ґрунтознавства, а також шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, консолідації інтелектуального та наукового потенціалу в інтересах раціонального використання, збереження та відновлення ґрунтів України та інших країн світу. Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 23841-13681P від 14 лютого 2019 року. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (постанова ВАК України № 261 від 06.03.2015 р.).
Сайт журналу — https://fass.dp.ua

«Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» містить в собі практичні та теоретичні досягнення степового лісознавства та рекультознавства. Міжвузівський Збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України (постанова ВАК України № 1328 від 21.12.2015 р.). Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 23402-13242ПP від 22 березня 2018 року. Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 збірник наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» включено  до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань Українив яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.
Сайт журналу — https://steppeforestry.dp.ua

gdpr .