О. І. Лісовець

Лісовець Олена Іванівна

кандидатка біологічних наук, доцентка

Народилася 29 червня 1972 року в м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області.

В 1989 вступила до Дніпропетровського державного університету на спеціальність «Ботаніка» (денне відділення). Після закінчення навчання у 1994 р. отримала диплом з відзнакою, спеціалізація – біолог, ботанік-ґрунтознавець, вчитель біології та хімії.

1994–1997 – навчалась в аспірантурі в Дніпропетровському державному університеті, на денному відділені.

З 15 грудня 1997 розпочала трудову діяльність на посаді асистента кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського державного університету.

В 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Біолого-екологічна характеристика асоціацій Poa pratensis L. та Poa angustifolia L. в умовах степового Придніпров’я (раціональне використання, охорона і  відтворення)» за спеціальністю 03.00.16 екологія. Того ж року отримала диплом кандидата біологічних наук.

З жовтня 2005 року переведена на посаду доцента кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ. В 2007 році отримала диплом доцента цієї ж кафедри. На цій посаді працює до теперішнього часу.

У 2009–2010 роках брала участь у міжнародному проекті по дослідженню концентрації пилку алергенних рослин в повітрі «Aerobiological Study in Ukraine» в Дніпропетровській області. З 2013 р. – куратор наукового гербарію ДНУ ім. О. Гончара (DSU). У 2017 р. була учасником Всеукраїнських курсів Гербарної справи, організованих на базі наукового гербарію Інституту екології Карпат (LWKS).

Коло наукових інтересів  – екологія рослин, закономірності формування трав’яного покриву в різних біотопах степової зони, флористика, моніторинг фіторізноманіття, інвазійні види рослин, гербарна справа.

Викладає у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара дисципліни «Екологія», «Ботаніка», «Морфологія, систематика та фізіологія рослин», «Фіторізноманіття та його охорона», «Екофлора України», «Радіоекологія», «Біометрія». Керує навчальною і виробничою практиками. Є керівником «Геоботанічного» студентського наукового гуртка.

Науково-дослідна  робота за темами: № 0115U002398 «Теоретичне обґрунтування впровадження у Степу України лісотипологічних принципів з метою відновлення лісів, зупинення деградації ґрунтів та запобігання опустелювання» (2015–2017 рр.); № 0118U003303 «Біоіндикація як основа оптимізації та охорони долиннотерасових ландшафтів степової зони України за умов антропогенно-кліматичних змін» (2018 р.); №  0119U100102 «Оцінка впливу лісових екосистем на ґрунти степової зони України» (2019–2020 рр.).

Працювала в складі експертної комісії по проведенню акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)» в Уманському національному університеті садівництва (2015).

Загальна кількість публікацій – близько 100, з них 36 статей у фахових виданнях, 10 методичних розробок, які використовуються у навчальному процесі студентів та аспірантів ДНУ. Є членом редколегії фахового видання категорії Б «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» (Україна).

Під керівництвом доц. Лісовець О.І. двоє студентів зайняли призові місця у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Екологія: студент Григор’єв М. О. нагороджений дипломом І ступеня в номінації «Кращий захист» у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Полтава, 2018). Тема роботи: Молочай плямистий (Euphorbia maculata L.) – новий адвентивний вид на Дніпропетровщині.

Студентка Решетнікова А.Ю. взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Полтава, 2020). Тема роботи: Сильвомаргоанти в екоморфічному складі флори узлісних біотопів Присамар’я.

Лісовець О.І. є членом журі IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади із базових навчальних предметів (біологія) та “Малої академії наук України” в Дніпропетровській області.

Має членство в професійних об’єднаннях за спеціальністю: Українському ботанічному товаристві, Громадській організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків», Society of Herbarium Curators.

Виконує обов’язки секретаря науково-методичної ради біолого-екологічного факультету.

            Контактна інформація:

e-mail: lisovetselena@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-2503-3648

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=UDe9ZTkAAAAJ&hl=ru

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Olena_Lisovets/scores 

Основні публікації:

Статті:

Лісовець О.І., Кушнірова Ю.В. Морфологічна мінливість Veronica arguteserrata Regel & Schmalh. – нового адвентивного виду на Дніпропетровщині // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : збірник наукових праць. – Д.: Ліра, 2020. – Вип. 49. –  С. 48–57.

Лісовець О.І. Поліщук А.А. Сезонна динаміка газонних покриттів м. Нікополя (Дніпропетровська область) // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : збірник наукових праць. – Д.: Ліра, 2019. – Вип. 48. –  С. 14–24.

Мицик Л.П., Яковенко В.М., Лісовець О.І. Історичний аспект природоохоронного мислення та степового лісознавства // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : збірник наукових праць. – Д.: Ліра, 2019. – Вип. 48. –  С. 3–13. DOI: 10.15421/411901

Барановський Б., Лісовець О. Колекція І.Я. Акінфієва в науковому гербарії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2018. – Випуск 78. – С. 85–88. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.78

Лісовець О., Масюк О. Історичні віхи та перспективи розвитку наукового гербарію Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (DSU) / Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2018. – Випуск 78. – С. 111–114.

Масюк О.М., Лісовець О.І. Формування трав’яного покриву в насадженнях сосни звичайної на рекультивованих землях Семенівсько-Головківського буровугільного розрізу // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : збірник наукових праць. – Д.: Ліра, 2018. – Вип. 46. –  С.74–81.

Мицик Л.П., Лісовець О.І., Поліщук А.А. Еколого-біологічні властивості газонних покриттів м. Нікополя (Дніпропетровська область) // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : збірник наукових праць. – Д.: Ліра, 2018. – Вип. 46. –  С.11–19.

Мицик Л. П., Лісовець О. І., Яковенко В. М. Фітоценотичні позиції багаторічних злаків у степових та штучних лісових біотопах на правобережжі Присамар’я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : збірник наукових праць. – Д.: Ліра, 2017. – Вип. 46. –  С. 35–44.

Лісовець О.І., Вислоцька А.С. Сезонна динаміка флористичної та екоморфічної структури трав’яного покриву урочища балка Тунельна (м. Дніпро) // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : збірник наукових праць. – Д.: Ліра, 2016. – Вип. 45. –  С. 40–44.

Лісовець О.І. Перші знахідки Acalypha australis L. та Euphorbia maculata L. (Euphorbiaceae) на Дніпропетровщині // Екологія та ноосферологія – 2016. – Т. 27, №  1–2 . – С.42–48.

Лісовець О.І., Василенко Ю.Р. Внутрішньо-видова мінливість Acalipha australis L.  (Euphorbiaceae)  в умовах Дніпропетровщини // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : зб. наук. пр.. – Д. : ЛІРА, 2015. – Вип. 44. – С. 16–20.

Лісовець О.І., Егошина А.В. Антропогенна трансформація трав’яних фітоценозів в умовах привододільно-балкового ландшафту Криворізького району Дніпропетровської області // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : збірник наукових праць. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – Вип. 43. –  С. 40–44.

Лісовець О.І., Крошка Я.О. Біолого-екологічна характеристика трав’яного покриву парку ім. Т.Г. Шевченка М. Дніпропетровська // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова» Інтродукція та досвід паркобудівництва в степовій зоні України (Міжнар. наук. конф., присвячена 125-річчю дендрологічного парку «Асканія-Нова». 23–25 травня 2012 р.). – Т.14. – 2012. – С. 574–576.

Лісовець О.І., Тарасов В.В. Гербарій Дніпропетровського національного університету / Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ: АльтерПрес, 2011. – С. 66–70.

Лісовець О. І., Демченко О. І., Ткаченко К. Б. Вікова та просторова структура ценопопуляцій ковили волосистої й ковили Лессінга в Присамар’ї // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: зб. наук. праць. –Д.: РВВ ДНУ, 2011. – Вип. 40.  –  С. 46–70.

Лісовець О.І. Структурные особенности фитоценозов мятлика узколистного (Poa angustifolia L.)  и мятлика лугового (Poa pratensis L.) в условиях степного Приднепровья // Актуальні питання біології, екології та хімії: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ. – В. 2. – С. 20–27.

Лісовець О. І., Демченко О. І., Ткаченко К. Б. Вікова та просторова структура ценопопуляцій ковили волосистої й ковили Лессінга в Присамар’ї // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: зб. наук. праць. –Д.: РВВ ДНУ, 2011. – Вип. 40.  –  С. 46–70.

Лісовець О.І., Браїлко В.А. Біолого-екологічна характеристика трав’яного покриву липо-ясеневої діброви центральної заплави р. Самари // Вісник ДНУ. Серія: Біологія. екологія. – № 7, т. 19. – 2011. – С. 86–92.

Мицик Л.П., Лісовець О.І. Метод кореляційних плеяд – при вивченні структури трав’янистих фітоценозів як втілення ідей О.Л. Бельгарда  // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: зб. наук. праць. – Д.: РВВ ДНУ, 2009.– Вип. 38. –  С. 15–23.

Лисовец Е.И. Структурные особенности фитоценозов мятлика узколистного и мятлика луговогов условиях степного Приднепровья / Актуальні питання екології, біології та хімії: електронне наукове видання. – ЗНУ, 2009. – № 2. – С. 20–27.

Мицик Л. П.,  Лісовець О. І. Фітоценотична активність видів моніторингових пробних площ правобережного Присамар’я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: зб. наук. праць. –Д.: РВВ ДНУ, 2008. – Вип. 12 (37). – С. 37–42.

Лісовець О. І., Мицик Л. П. Структурні особливості степового та лісового трав’янистого покриву в Присамар’ї // Екологія та ноосферологія – 2008. – Т. 19, №  3–4 . – С. 25–30.

Лісовець О. І. Сезонна динаміка трав’янистих фітоценозів Присамар’я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Збірник наукових праць, вип.11(36), Дніпропетровськ, ДНУ. – 2007. – С. 43–52.

Лисовец Е.И. Сезонная динамика фитомассы Poa angustifolia в степном Приднепровье //  Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Вип.14, т.2. –Д.: Вид-во ДНУ, 2006. – С. 98–102.

Лісовець О. І. Екоморфна та флористична структура моніторингових степових фітоценозів Присамар’я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: зб. наук. праць. –Д.: РВВ ДНУ, 2006. – Вип. 10 (35). – С.105–115.

Лісовець О. І. Динаміка флористичної структури трав’янистих фітоценозів Присамар’я Дніпровського // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: зб. наук. праць. –Д.: РВВ ДНУ, 2005. – Вип. 9 (34). –С.71–76.

Мицик Л.П., Лисовец Е.И. Фитоценозы Poa pratensis L. и Poa angustifolia L в ракрусе учения А.Л. Бельгарда об экоморфах растений // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Дніпропетровськ: Нац. ун-т, 2003. – Вип. 7(32). – С.25–33.

Лисовец Е.И. Модель динамики экоморфной структуры сообществ мятлика узколистного (Poa angustifolia L.) в степном Приднепровье // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Дніпропетровськ: Нац. ун-т, 2002. – Вип. 6(31). – С.53–57.

Лісовець О. І., Мицик Л. П. Моніторинг трав’янистих угруповань лівобережжя Самари Дніпровської // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Вип 5. –Д.: Вид-во ДНУ, 2001. – С. 20–26.

Лисовец Е.И. , Мицик Л.П. Корреляционные связи элементов дернины Poa angustifolia L. // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Вип 4. – Д.: Вид-во ДНУ, 2000. – С. 76–79.

Туревська О.Б., Лісовець О. І. Структурні та  екологічні особливості дернових покрить газонного типу Дніпропетровщини // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Вип.7. –Д.: Вид-во ДНУ, 2000. – С. 40–44.

Лісовець О.І. Екологічна обумовленість структури угруповань Poa angustifolia L. в умовах степового Придніпров’я // Науковий вісник: збірник науково-технічних праць. –Львів: УДЛУ, 1999. – Вип. 9.11. – С. 70-74.

 Лисовец Е.И. Аспекты морфолого-экологической организации фитоценозов мятлика узколистного (Poa angustifolia L.) в степном Приднепровье // Питання степового лісознавства та лісової рекультівації земель: Сбірник наукових праць. –Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. –С. 50-55.

  Лисовец Е.И. Генеративная сфера ценопопуляций Poa angustifolia L. в степном Приднепровье // Питання біоіндикаціі та екології: Збірник наук. праць. –Запоріжжя: вид-во “Павел”, 1999. –Вип. 4. –С. 104-108.

  Лісовець О.І. Просторова структура ценопопуляцій тонконога вузьколистого (Poa angustifolia L.) у степовому Придніпров’ї // Вісник Дніпропетровского університету. Біологія. Екологія. –Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. –Вип. 6. –С. 144-150.

Лисовец Е.И. Эколого-фитоценотическая характеристика мятлика узколистного (Poa angustifolia L.) и мятлика лугового (Poa pratensis L.) в условиях Днепропетровщины // Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель: Межвузовский сборник научніх работ. –Днепропетровск: ДГУ, 1997. – Вып. 1. – С. 174-180.

Методичні роботи:

Лісовець О.І., Масюк О.М. Методичний посібник до вивчення дисципліни «Природні ресурси екосистем степової зони» для здобувачів третього освітньо-наукового  рівня вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 101 Екологія – Д.: ДНУ, 2021. – 32 с.

Лісовець О.І. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Фіторізноманіття та його охорона» – Д.: ДНУ, 2021. – 32 с.

Дубина А.О., Лісовець О.І. Лабораторний практикум із курсу «Ботаніка. Систематика вищих рослин» Ч.ІІ. Д.: РВВ ДНУ, 2018. 36 с.

Лісовець О.І. Методичні матеріали до курсу ”Спецпрактикум з ботаніки”. – Д.: ДНУ, 2016. – 27 с.

Дубина А.О., Божко К.М., Лісовець О.І. Лабораторний практикум із курсу «Ботаніка. Систематика вищих рослин»: навч. посібник. – Ч.І. – Д.: ДНУ,  2016.  – 48 с.

Дубина А.О., Лісовець О.І., Іванько І.А. Методичні матеріали до лабораторних робіт з курсу ”Екологія” – Д.: ДНУ, 2016. – 21 с.

Лісовець О.І.  Методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи  з курсу ”Екологія” – Д.: ДНУ, 2016. – 24 с.

Лісовець О.І. Шкільний курс ботаніки. Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу: Метод. вказівки. – Ч. І. – Д.: Оксамит–Текс, 2006. – 18 с.

Лісовець О.І. Вступ до курсу ”Екофлора України”: Метод. вказівки. – Д.: Оксамит-Текс, 2006. – 18 с.

Масюк О.М., Дубина А.О., Лісовець О.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Систематика вищих рослин” – Д. : ДНУ, 2003. – 31 с.

Інші публікації:

Лісовець О.І., Решетнікова А.Ю. Життєвість і роль сильвомаргоантів в урбоекосистемах Дніпропетровщини // Рослини та урбанізація: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 3 березня 2021 р.). – Дніпро, 2021. – С. 36–38.

Горбань В.А., Лісовець О.І. Екосистемні моніторингові дослідження в Присамар’ї (Дніпропетровська область, Україна) // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні : Рослинний світ та гриби / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т. 1. – Київ; Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 61–65.

Лісовець О.І., Решетнікова А.Ю. Перспективи використання сильвомаргоантів у практиці зеленого будівництва // Рослини та урбанізація: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 5 березня 2020 р.). – Дніпро, 2020. – С. 145–147.

Лісовець О.І.,  Уджмаджурідзе В.Г. Новий адвентивний вид Veronica arguteserrata Regel & Schmalh. в рослинному покриві парків  м. Дніпра // Рослини та урбанізація: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 5 березня 2020 р.). – Дніпро, 2020. – С. 38–40.

Лісовець О.І., Лішманова Г.В. Біолого-екологічна характеристика рослинного покриву парку «40-річчя визволення Дніпра» (м. Дніпро) // Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичній конференції (Біла Церква, 14–16 травня 2020 р.). Біла Церква, 2020. С.40–43.

Кармизова  Л.О., Лісовець О.І., Решетнікова А.Ю. Лікарські рослини узлісь заплавних біогеоценозів Степового Придніпров’я // Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Полтава, 30–31 травня 2019 р. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – С. 34–36.

Лісовець О.І. Лікувальні властивості нового адвентивного виду Acalypha australis L. (Euphorbiaceae), виявленого на Дніпропетровщині // Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Полтава, 30-31 травня 2019 р. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – С. 148–150.

Кармизова Л.О., Барановський Б.О., Лісовець О.І , Іванько І.А. Адвентивна фракція флор міських територій Дніпропетровщини // Синантропізація рослинного покриву України: ІІІ Всеукраїнська наукова конференція, 26–27 вересня 2019 р., м. Київ. Збірник наукових статей. – Київ: Наш формат, 2019. – С.74–77.

Кушнірова Ю.В., Лісовець О.І. Синекологічні особливості Veronica arguteserrata Regel & Schmalh – нового адвентивного виду на Дніпропетровщині // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали IІI (XIV) Міжнародної наукової конференції молодих учених (Львів, 15–16 жовтня 2019 року). – Львів: Простір-М, 2019. – С.70–72.

Лісовець О.І., Кушнірова Ю.В. Біолого-екологічна характеристика нового адвентивного виду Дніпропетровщини Veronica arguteserrata Regel & Schmalh. // Геоботанічні, ґрунтові та екологічні дослідження лісових біогеоценозів степової зони: історія, сучасність, перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річю з дня народження чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф. А.П.Травлєєва. – Дніпро: Ліра, 2019. – С.82–84.

Lisovets O.I., Dubyna A.O., Yakuba M.S. Biological and ecological features of a new adventive species Euphorbia maculata L. (Euphorbiaceae) in Dnipro area // The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings (Brno, the Czech Republic, April 27–28, 2018). Brno: Baltija Publishing, 2018. P. 50–54.

Лісовець О.І., Григор’єв М.О. Синекологічнна характеристика Euphorbia maculata L. на Дніпропетровщині // Молодь і поступ біології: Матер. XIV Міжнародної науковій конференції, присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (Львів, 10–12 квітня 2018 р.). – Лівів, 2018. –  С. 117–118.

Поліщук А.А., Лісовець О.І. Біолого-екологічна характеристика газонних покриттів м. Нікополя // Рослини та урбанізація: Матер. сьомої Міжнар. наук.-практ. конференції (Дніпро, 3 березня 2018 р.). Дніпро, 2018. – С. 108–111.

Лісовець О.І., Шульц О.С. Біолого-екологічні та естетичні властивості трав’яного покриву парка ім. Лазаря Глоби м. Дніпро / Рослини та урбанізація: Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції „Рослини та урбанізація” (Дніпро, 1–2 березня 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 128–130.

Лісовець О.І., Василенко Ю.Р. Біолого-екологічні властивості Acalypha australis L. (Euphorbiaceae) в умовах Дніпропетровщини // Матеріали ХХХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зломі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 31. – С.33–37.

Лісовець О.І., Григор’єв М.О. Біолого-екологічні властивості нового адвентивного виду на Дніпропетровщині Euphorbia maculata L. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Оптимізація сучасних технологій в агрономії, захисті рослин та землеустрої» (Житомир, 27–28 квітня 2017 р.). – Житомир, 2017. – С.72–77.

Лісовець О.І. Флористична структура рослинного покриву Придніпровської балки (м. Дніпро) // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи сучасної аграрної науки». – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2017. – С. 74.

Лісовець О.І. Нові потенційно загрозливі бур’яни з родини Euphorbiаceae на Дніпропетровщині та можливі методи їх контролю // Матеріали ХІV з’їзду Українського ботанічного товариства, 25–26 квітня 2017 р. Київ, 2017. – С. 30.

Лісовець О.І.,Макарова О.С. Флористична та екоморфічна структура трав’яного покриву Севастопольського парку м. Дніпра // Матеріали  Міжнародної наукової конференції «Екологічні дослідження лісових біогеоценозів степової зони України». – Д., 2016. –  С. 44–46.

Мицик Л.П., Дехтярьова В.І. Лісовець О.І. До проблеми улаштування газонів з рівномірним розташуванням сходів трав по площі // Еколого-ноосферне вчення академіка М.Т. Масюка та його відображення в освіті, науці й агросфері України, присвячена 80-річчю з дня народження академіка М.Т. Масюка: Матеріали Регіональної науково-практичної конференції (21 жовтня 2016 р., м. Дніпропетровськ) / за ред. Чорної В.І. – Дніпро: друкарня ДДАЕУ, 2016 –  С.69–71.

Лісовець О.І. Новий адвентивний вид Acalypha australis L. (Euphorbiaceae Juss.) як потенційно загрозливий сегетальний бур’ян на південному сході України // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток аграрної науки у XXI сторіччі». – Миколаїв, 2016. – С. 4.

Лісовець О.І., Вислоцька А.С. Сезонна динаміка трав’яного покриву урочища балка Тунельна (м. Дніпро) // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми агроекології». – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2016. – С. 29.

Лісовець О.І., Шульц О.С. Флористична та екоморфічна структура трав’яного покриву парка ім. Лазаря Глоби м. Дніпра // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми агроекології». – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2016. – С. 28.

Лісовець О.І., Захарова К.В. Біолого-екологічна характеристика степових та лучних фітоценозів з участю лікарських рослин на Дніпропетровщині // Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Полтава, 27–28 грудня 2016 р. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 77–78.

Лісовець О.І., Вислоцька А.С. Біолого-екологічна характеристика трав’яного покриву урочища балка Тунельна (м. Дніпропетровськ) у весняний період // Тези Всеукр. наук.-практ. заочної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти». – Маріуполь, 2016. – С. 5–6.

Лісовець О.І., Вислоцька А. С. Біолого-екологічна характеристика трав’яних угруповань урочища балка Тунельна (м. Дніпропетровськ) // Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем: Матер.  ІІ Міжнародної конференції (9 жовтня 2015 р., м. Дніпропетровськ) / за ред. Чорної В.І. – Дніпропетровськ, 2015. – С.55–58.

Лісовець О. І. Структура травостою байрачного та заплавного лісів в умовах Присамар’я // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – Діпропетровськ: Ліра, 2015. – С. 43–45.

Мицик Л.П., Суханова Д.О., Лісовець О.І. До методів дослідження декоративності газонів (у звязку з їх улаштуванням нетрадиційним способом) // Матеріали  Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України». – Полтава, 2016. – С. 37–39.

Лисовец Е.И., Шульц О.С. Биолого-экологическая характеристика травяного покрова парка им. Л.Глобы г. Днепрпопетровска // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми агроекології». – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2015. – С. 20.

Лісовець О.І. Новий адвентивний вид Acalypha australis L. (Euphorbiaceae Juss.) як потенційно загрозливий сегетальний бур’ян на південному сході України // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток аграрної науки у XXI сторіччі». – Миколаїв, 2016. – С. 4.

Лісовець О.І., Вислоцька А. С. Біолого-екологічна характеристика трав’яного покриву урочища балка Тунельна (м. Дніпропетровськ) у весняний період // Тези Всеукр. наук.-практ. заочної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти». – Маріуполь, 2016. – С. 5–6.

Макарова О.С., Лісовець О.І. Флористична структура травяного покриву Севастопольського парку м. Дніпропетровська // Матеріали  Всеукр. наук.-практ. конф. «Біогеоценологічні основи оптимізації степових ландшафтів і їх фіто рекультивація».– Кривий Ріг, 2016. – С. 100–102.

Лісовець О.І. Нові представники адвентивної флори з родини молочайні (Euphorbiaceae Juss.) на Дніпропетровщині // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природничі дослідження на Поділлі», присвяченої 10-річчю природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський, 2014р. – С. 33–34.

Лісовець О.І., Тороп В.С. Еколого-біологічна характеристика трав’яного покриву соснових лісів Дніпропетровського району Дніпропетровської області // Регіональні аспекти флористичних та фауністичних досліджень: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції (10–12 квіткя 2014 року, м. Хотін) – Чернівці, 2014. – С. 17–18

Лісовець О.І., Мнацаканян Я.А. Флористична структура травяного покриву штучного соснового лісу Новомосковського району Дніпропетровської області // Відновлення порушених екосистем: Матеріали V міжнародної наукової конференції (м. Донецьк, 12–15 травня 2014 року) – Донецьк, 2014. – С. 319.

Лісовець О.І. Флорогенетичний аналіз Андріївської степової цілини (Присамар’я) // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 14.

Лісовець О.І. Моніторингові дослідження трав’яних угруповань в екосистемах Присамар’я // Матеріали ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (19–23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 144.

Гамуля Г.Ю., Безроднова О.В., Лісовець О.І. Коллекция злаков Ю.Н. Прокудина в гербарии Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара // Каразинські природознавчі студії. Матеріали міжн. наук. конф. 1-4 лютого 2011 р., Харків. – Харків: вид. ХНУ ім. Каразіна. – 2011. – С. 57-59.

Мицик Л.П., Лісовець О. І. Дослідження сезонної динаміки зволоженості ґрунту методами фіто індикації // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття: Матер. міжн. наук. конф., присвяченої 50-річчю функціонування високогірного тбіол. стаціонару „Пожижевська”. – Львів, 2008. – С. 253-254.

Крячун Г.О., Лісовець О. І. Міжвидова сполучність у степових фітоценозах Присамар’я // Проблеми лісової рекультивації порушених земель України: Тези допов. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Вид-во ДНУ, 2006. – С. 72–74.

Іванько І А., Мицик Л.П., Лісовець О. І. Задерніння ґрунтів в умовах посиленого світлового стану в штучних лісових насадженнях // Збірник матеріалів 2 Всеукраїнської конференції молодих вчених “Проблеми екології рослин і агроекології” – Харків, 2001 – С. 48.