Монографії

Манюк В. В., Барановський Б. О., Рощина Н. О. Сучасний стан та багаторічна динаміка флори природного заповідника “Дніпровсько-Орільський”. – Дніпро: ФОП Обдимко О.С., 2018. – 198 с. PDF

Горбань В. А. Еолово-грунтові відклади та їх вплив на формування едафотопів лісових культурбіогеоценозів степової зони України. – Дніпро: Свідлер А.Л., 2017. – 200 с. PDF

Біогеоценологічні дослідження лісів степової зони України: монографія / Під ред. А. П. Травлєєва. – Дніпро : Вид-во «Свідлер А.Л.», 2016. – 195 с. PDF

Цвєткова Н. М., Пахомов О.Є., Сердюк С. М., Якуба М. С. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ґрунти. Метали у ґрунтах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Ліра», 2016. – 180 с. PDF