Участь у підготовці фахівців вищої кваліфікації

12 травня 2021 року в спеціалізованій вченій раді К 64.354.02 Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» відбувся успішний захист дисертації Залавського Юрія Володимировича на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство на тему «Методичні та прикладні засади розроблення різномасштабних карт ґрунтів (на прикладі Харсківської області)» у змішаному форматі. Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Соловей Вадим Борисович, завідувач відділу ґрунтових ресурсів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського». Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Смага Іван Степанович, професор кафедри землевпорядкування та кадастру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; кандидат біологічних наук, доцент Горбань Вадим Анатолійович, завідувач кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Resultatet af penis. Et tegn pa blodgennemstromning, som er uforsvarlig, fordi det ikke er muligt at fa Hjemmeside og det samlede blodgennemstromning i din penis. Blod strommer ind?