Участь в підготовці фахівців вищої кваліфікації

6 травня 2021 року в спеціалізованій вченій раді Д 08.804.02 Дніпровського державного аграрно-економічного університету відбувся успішний захист дисертації Кацевич Вікторії Валеріївни на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія на тему «Агроекомікроморфологічні властивості техноземів за умов сільськогосподарської рекультивації земель (Нікопольський марганцеворудний басейн)». Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Грицан Юрій Іванович, проректор з наукової роботи ДДАЕУ. Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Білова Наталія Анатоліївна, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та товарознавства Університету митної справи та фінансів; кандидат біологічних наук, доцент Горбань Вадим Анатолійович, завідувач кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Play and relax in the luxurious setting of Hotel Glory .