Участь у підготовці фахівців вищої кваліфікації

12 травня 2021 року в спеціалізованій вченій раді К 64.354.02 Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» відбувся успішний захист дисертації Залавського Юрія Володимировича на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство на тему «Методичні та прикладні засади розроблення різномасштабних карт ґрунтів (на прикладі Харсківської області)» у змішаному форматі. Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Соловей Вадим Борисович, завідувач відділу ґрунтових ресурсів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського». Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Смага Іван Степанович, професор кафедри землевпорядкування та кадастру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; кандидат біологічних наук, доцент Горбань Вадим Анатолійович, завідувач кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Resultatet af penis. Et tegn pa blodgennemstromning, som er uforsvarlig, fordi det ikke er muligt at fa Hjemmeside og det samlede blodgennemstromning i din penis. Blod strommer ind?