Горбань В. А. Еолово-грунтові відклади та їх вплив на формування едафотопів лісових культурбіогеоценозів степової зони України. Дніпро: Свідлер А.Л., 2017. 200 с.

Горбань В. А. Еолово-грунтові відклади та їх вплив на формування едафотопів лісових культурбіогеоценозів степової зони України. Дніпро: Свідлер А.Л., 2017. 200 с.
DOI: 10.15421/2023_monograph_01 PDF
ISBN 978-617-627-107-9

Горбань В. А. Еолово-грунтові відклади та їх вплив на формування едафотопів лісових культурбіогеоценозів степової зони України. Дніпро: Свідлер А.Л., 2017. 200 с.
DOI: 10.15421/2023_monograph_01

У монографії розглянуто особливості пертинентної ролі лісових культурбіогеоценозів та їх вплив на едафотопи в умовах степу України. Наведено огляд умов прояву пилових бур, які є основним фактором імпульверизації та утворення еолово-ґрунтових відкладів. Розглянуто закономірності розподілу еолово-ґрунтового матеріалу та вплив на нього лісових культурбіогеоценозів в умовах степової зони України. Представлено особливості біогеоценологічної взаємодії еолових відкладів з компонентами штучних лісових екосистем. Надано пропозиції щодо класифікації та індексації еолово-ґрунтових відкладів. Наведено результати дослідження властивостей еолово-ґрунтових відкладів, а також особливостей їх впливу на фізичні та фізико-хімічні властивості, мікроморфологічну будову, мінералогічний склад та природну радіоактивність едафотопів лісових культурбіогеоценозів в умовах різнотравно-типчаково-ковилових та типчаково-ковилових степів України. Запропоновано використовувати еолово-ґрунтові відклади як родючий субстрат для меліорації змитих та незручних земель, а також для створення лісових захисних культурбіогеоценозів в умовах степу при лісовій рекультивації порушених земель. Для спеціалістів у галузі екології та охорони навколишнього середовища, біогеоценології, геоботаніки, ґрунтознавства, а також студентів та аспірантів, що вивчають природничі науки.