Методичні матеріали

Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методи біогеоценологічних досліджень» / В. А. Горбань, В. М. Яковенко, О. В. Котович. – Дніпро: РВВ ДНУ, 2021. – 16 с. PDF

Лабораторний практикум із курсу «Загальна екологія та неоекологія» / В. А. Горбань. – Дніпро: РВВ ДНУ, 2021. – 28 с. PDF